Pogrzeb Elżbiety Kwiatkowskiej-Wyrwisz – bibliotekarki, opozycjonistki, społecznika

Każdy region ma swój niepowtarzalny charakter, który nadają mu osoby związane z nim nie tylko przez fakt zamieszkania, ale i wielkiej miłości do swojej małej ojczyzny. Taką właśnie osobą dla Wałbrzycha była Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz – znana bibliotekarka oraz opozycjonistka – która zmarła 27 października 2022 roku.

Elżbieta Kwiatkowska-Wyrwisz była związana z Wałbrzychem od urodzenia czyli od 18 kwietnia 1950 roku. Studiowała bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie – w 1971 roku – podjęła pracę w Bibliotece pod Atlantami. Od początku lat 90. XX wieku kierowała Pracownią Regionalną, która zajmowała się gromadzeniem, opracowywaniem i propagowaniem wiedzy o Dolnym Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Wałbrzycha i okolic.

Od 1980 roku działała też w „Solidarności”, zajmując się kolportażem oraz drukiem pism, książek i innych materiałów podziemnych, za co w stanie wojennym była internowana, a w późniejszych latach także wielokrotnie aresztowana, represjonowana i szykanowana.

Po przejściu na emeryturę prowadziła Fundację Museion, zaangażowaną na rzecz społeczności lokalnej m.in. przez prowadzenie działalności wydawniczej. W ramach tej działalności wydawany był rocznik „Nowa Kronika Wałbrzyska”, popularyzująca wiedzę o regionie.

Pogrzeb Elżbiety Kwiatkowskiej-Wyrwisz odbędzie się w dniu 29 października 2022 roku o godz. 10 na cmentarzu parafialnym przy ul. Przemysłowej. Jego przygotowanie i przeprowadzenie zostało powierzone Zakładowi Pogrzebowemu „Niebieski” z Wałbrzycha. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy w ten sposób podziękować Pani Elżbiecie za jej niezwykłe życie.