Grobowce

Zakład Pogrzebowy Niebieski ma doświadczenie w budowie grobowców rodzinnych. Wykonujemy niezbędne prace murarskie i kamieniarskie.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy kompleksowe wykonanie grobu murowanego (grobowiec/piwniczka). Wykonujemy zarówno groby pojedyncze jak i wieloosobowe.

Stawiamy grobowce pełnowymiarowe do pochówku trumnowego oraz mniejsze z przeznaczeniem urnowym.

Nasze grobowce są wykonywane przy pomocy niezawodnych betonowych elementów oraz betonowej plomby przykrywającej miejsce pochówku.

Niebieska ciekawostka prawna

Aktem prawnym, który reguluje przepisy związane z rodzajami grobów oraz prawami do nich jest ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych . Zgodnie z treścią dokumentu dzierżawa grobu ziemnego oraz grobu murowanego pojedynczego obejmuje 20 lat. Oznacza to, że członkowie rodziny posiadający uprawnienia do grobów tego typu są zobowiązani do uiszczania co 20 lat opłaty prolongacyjnej, która gwarantuje im zachowanie praw do grobu na kolejny okres.

W przypadku grobu murowanego rodzinnego, jak i urnowego opłata następuje jednorazowo i gwarantuje prawo do wieczystego użytkowania (art. 7 ust. 3).

Grób murowany rodzinny jest nienaruszalny, podczas gdy pojedyncze groby ziemne i murowane mogą zostać poddane likwidacji, jeśli nie zostanie uiszczona w terminie opłata prolongacyjna. W tej sytuacji szczątki osoby zmarłej mogą zostać zakopane głębiej w dotychczasowej mogile lub przeniesione w inne miejsce.