Dokumenty

Na życzenie Klienta i w jego imieniu dbamy o uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji usług pogrzebowych. Naszym atutem jest znajomość wszelkich procedur.

Firma pogrzebowa będzie potrzebowała do załatwienia wszelkich formalności następujących dokumentów:

  • karta zgonu (dokument wystawia lekarz),
  • legitymację ZUS lub ostatni odcinek renty (jeśli osoba zmarła była emerytem/rencistom)
  • dowód tożsamości osoby zmarłej,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeśli osoba zmarła pracowała),
  • dowód osobisty lub paszport osoby organizującej uroczystości pogrzebowe.

Jeśli zależy Państwu na sprawnym załatwieniu formalności związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej, zachęcamy do zabrania ze sobą do naszego biura kompletu powyższych dokumentów. To znacznie usprawni i przyśpieszy cały proces.