Dokumenty

Na życzenie Klienta i w jego imieniu dbamy o uzyskanie dokumentów niezbędnych do realizacji usług pogrzebowych. Naszym atutem jest znajomość wszelkich procedur.

Firma pogrzebowa będzie potrzebowała do załatwienia wszelkich formalności następujących dokumentów:

  • karta zgonu,
  • dowód tożsamości osoby zmarłej,
  • świadectwo pracy lub ostatni odcinek renty lub emerytury – jeśli zmarły ją otrzymywał,
  • dowód osobisty lub paszport osoby organizującej uroczystości pogrzebowe.

Jeśli zależy Państwu na sprawnym załatwieniu formalności związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej, zachęcamy do zabrania ze sobą do naszego biura kompletu powyższych dokumentów. To znacznie usprawni i przyśpieszy cały proces.