Poradnik

Kiedy znajdą się Państwo w trudnej sytuacji jaką jest śmierć bliskiej osoby, pracownicy Zakładu Pogrzebowego Niebieski wyciągną do Państwa pomocną dłoń i wesprą w żałobie.

Chcąc maksymalnie ułatwić Państwu postępowanie w przypadku śmierci osoby bliskiej, przygotowaliśmy schemat postępowania, który publikujemy poniżej. Proszę wybrać jedną z poniższych opcji.

Jeśli zgon nastąpił w domu

Jeśli śmierć nastąpiła w domu, pierwszym krokiem jest wezwanie lekarza z przychodni rejonowej. Jeśli do zgonu doszło w nocy, należy poinformować lekarza z Nocnej Opieki Lekarskiej (NOL), dzwoniąc pod numery 999 lub 112. Lekarz wezwany na miejsce, wystawi kartę lub protokół zgonu.

Po wypisaniu karty zgonu przez lekarza należy zadzwonić po wybrany przez siebie zakład pogrzebowy, który przewiezie ciało Osoby Zmarłej do chłodni. Tam będzie ono oczekiwać na ceremonię pogrzebową.

Jeśli zgon nastąpił w szpitalu lub domu opieki

 Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, domu opieki albo też w placówce leczniczo-opiekuńczej przygotowanie większości niezbędnych dokumentów – w tym karty zgonu – jest w obowiązkach leżących po stronie tej placówki.

Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności. W zależności, gdzie nastąpił zgon, zakład pogrzebowy umówi się na odbiór ciała oraz wytłumaczy zasady postępowania w zależności od miejsca pochówku.

Dokumenty

Żeby załatwić kompleksowo i sprawnie wszelkie formalności pogrzebowe należy zabrać ze sobą do naszego biura: kartę zgonu wystawioną przez lekarza, dowód osobisty osoby zmarłej, dowód osobisty żyjącego współmałżonka lub innej osoby z bliskiej rodziny (pierwszy stopień pokrewieństwa) osoby zmarłej, jeden z ostatnich odcinków emerytury/renty i legitymację emeryta/rencisty (jeśli dotyczy), dowód osobisty osoby zlecającej usługę pogrzebową.

W trudnej chwili jaką jest śmierć osoby bliskiej, natłok formalności nie musi być dla Państwa dodatkowym obciążeniem i stresem. Pracownicy naszej firmy pomogą załatwić wszelkie formalności już podczas jednej wizyty w naszym biurze.