Praktyczne informacje w sytuacji śmierci

Poniżej postaramy się przybliżyć i usystematyzować informacje, które mogą okazać się przydatne kiedy przyjdzie nam stawić czoła śmierci bliskiej osoby. Jakie dokumenty będą nam potrzebne? komu i kiedy zgłosić śmierć? Co kiedy jestem nieubezpieczony? itp.

Śmierć z przyczyn naturalnych (nastąpiła w domu)
W takiej sytuacji należy powiadomić lekarza rodzinnego (jeśli śmierć nastąpiła w godzinach pracy przychodni) lub lekarza pogotowia ratunkowego (24h/7). Lekarz, po przybyciu na miejsce i stwierdzeniu zgonu wystawi kartę zgonu (jest to inny dokument niż akt zgonu, który jest wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego).

Karta zgonu wystawiona przez lekarza jest podstawowym i niezbędnym dokumentem do załatwiania wszelkich formalności w wybranym zakładzie pogrzebowym. Kiedy mam kartę zgonu kontaktujemy się z wybranym i wartym zaufania zakładem pogrzebowym, który przetransportuje zwłoki do chłodni. Warto dodać, że Zakład Pogrzebowy Niebieski z Wałbrzycha pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i dysponuje własną chłodnią. Kiedy przekażemy kartę zgonu pracownikom zakładu i zdecydujemy się na podjęcie współpracy w zakresie organizacji pogrzebu, większość formalności załatwią za nas kompetentni pracownicy firmy pogrzebowej.

Wybrany zakład pogrzebowy może również, wcześniej przez nas upoważniony, załatwić w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis skrócony aktu zgonu. Formalności na parafii (jeśli planujemy pochówek wyznaniowy) możemy załatwić posiadając kartę zgonu i akt zgonu. Tu też należy opłacić miejsce na cmentarzu. Warto dodać, że w dobrym zakładzie pogrzebowym możemy skredytować pochówek do wysokości 4 tyś. złotych (tyle wynosi obecnie zasiłek pogrzebowy). To oznacza, że wszelkie koszty związane z organizacją pogrzebu będą mogli Państwo załatwić bezgotówkowo.

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest objęta ubezpieczeniem.

Śmierć nastąpiła w szpitalu lub innej placówce medycznej
Lekarz prowadzący mający pod swoją opieką danego pacjenta, wystawi kartę informacyjną lub kartę zgonu. Karta zgonu jest niezwykle istotnym dokumentem umożliwiającym wybranemu zakładowi pogrzebowemu przejęcie obowiązków związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej. Należy zadzwonić lub udać się osobiście do wybranego zakładu pogrzebowego i zlecić transport zwłok ze szpitala do zakładowej chłodni, gdzie ciało osoby zmarłej będzie mogło być zabezpieczone i będzie oczekiwało na dzień pochówku. Należy pamiętać, że dobry zakład pogrzebowy od tego momentu może załatwić w naszym imieniu zdecydowaną większość formalności.

Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada, niezależnie od miejsca zgonu zmarłej osoby. Nie są dopuszczalne praktyki monopolistyczne wskazujące wybór konkretnego zakładu pogrzebowego. Ta kwestia jest wyłącznie do decyzji najbliższego otoczenia osoby zmarłej.

Zgon nastąpił w wyniku przestępstwa lub wypadku
Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz może zadecydować o przewiezieniu osoby zmarłej do zakładu medycyny sądowej. Zezwolenie na odebranie ciała przez firmę funeralną wydaje prokuratura lub policja. Po wystawieniu karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu.

W sytuacji, gdy osoba zmarła była:

Osobą czynną zawodowo
Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama. Do otrzymania świadczenia pogrzebowego z ZUS lub KRUS upoważnione są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku niezbędne są poniższe dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny.

Osobą prowadzącą działalność gospodarczą
Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama.
Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • druk ZWUA, potwierdzający wyrejestrowanie zmarłego płatnika następnego dnia po jego śmierci
 • kopia ostatniego dowodu wpłaty składki na ZUS

Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny.

Emerytem lub rencistą
Rodzina zmarłego ma możliwość skorzystania z kredytowania pogrzebu.
Rodzina osoby zmarłej powinna dostarczyć zakładowi pogrzebowemu:

 • akt zgonu
 • ostatni odcinek renty lub emerytury

Dzieckiem
Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama.
Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne
 • Zasiłek pogrzebowy przysługuje pracującym członkom rodziny, jeśli dziecko było na ich utrzymaniu

Bezrobotnym
Najczęściej koszty pochówku pokrywa opieka społeczna.
Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama.
Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu

Nie był ubezpieczony
W takiej sytuacji najczęściej koszty pochówku pokrywa opieka społeczna.
Wszelkich formalności związanych z pochówkiem zmarłego, rodzina dopełnia sama.
Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie, że zmarły pozostawał na naszym utrzymaniu
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne

Żadne z powyższych
Opieka społeczna wypłaca zapomogi na cele związane z pochówkiem od 2000 do 2500 zł.
Do opieki społecznej należy zgłosić się jeszcze przed wyborem konkretnego zakładu pogrzebowego.
Do otrzymania tzw. zasiłku pogrzebowego upoważnieni są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione
 • wnuki i rodzeństwo
 • małżonek
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Do wypłaty zasiłku pogrzebowego potrzebne są dokumenty:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 • wyciąg z aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • oświadczenie, że zmarły pozostawał na naszym utrzymaniu

Zakład Pogrzebowy Niebieski
całodobowe pogotowie pogrzebowe
tel. +48 74 843 58 67

Źródła: https://zakladypogrzebowe.com/formalnosci-pogrzebowe/